Poruchy obličkových kameňov u detí

Špecialista na detskú urológiu a robotickú chirurgiu doc. DR. Selçuk SILAY nás informoval o poruchách obličkových kameňov u detí.

Kamene v močových cestách a obličkách u detí sa vo svete vyskytujú s mierou 1 – 2 % a táto miera sa každým dňom zvyšuje. Okrem genetických a geografických faktorov je dôležitým faktorom nárast sedavého spôsobu života a obezity najmä u detí. Hoci poruchy obličkových kameňov u detí možno vidieť v každom veku, naši pacienti sa môžu aplikovať rôznymi spôsobmi. Najčastejšími ťažkosťami sú stmavnutie moču, krvi, pálenie v moči, časté močenie, nevoľnosť-vracanie, bolesti v boku alebo brucha. Ak kameň v močových cestách spôsobil nepriechodnosť, naše deti sa nás môžu týkať horúčkovitých infekcií močových ciest. Kamene v obličkách a močových cestách možno zistiť fyzikálnym vyšetrením, analýzou moču, ultrasonografiou alebo počítačovou tomografiou.

DÁ SA OBLIČKOVÉ KAMENE U DETÍ LIEČIŤ LIEČIVO?

U väčšiny našich pacientov sa toto ochorenie dá liečiť sledovaním a liekmi. Po zistení kameňa v močových cestách alebo obličkách, ak je veľkosť kameňa 7 mm alebo menej, je možné kameň zmenšiť pomocou rôznych liekov, ktoré sa majú podávať, a znížiť frekvenciu symptómov, ako je bolesť. Dôvodov, ktoré vedú k tvorbe kameňov, môže byť veľa. Niektoré z nich sú stavy ako nízke hladiny zložiek, ako je citrát v moči, nadmerné vylučovanie vápnika močom, hyperoxalúria, niektoré metabolické poruchy nazývané cystinúria, niektoré genetické ochorenia, nízka spotreba tekutín, vysoký príjem soli. Tieto dôvody možno odhaliť pomocou niektorých testov moču a krvi, ktoré sa majú vykonať u pacientov, a môžu sa použiť lieky špecifické pre ochorenie.

JE MOŽNÁ NECHIRURČNÁ LIEČBA KAMEŇOU DRVENÝM U DETÍ?

Niektoré obličkové a močové kamene u detí je možné liečiť drvením kameňov bez akéhokoľvek chirurgického zákroku. Ošetrenie, ktoré nazývame drvenie kameňov alebo ESWL je metóda, ktorá umožňuje rozbíjanie kameňov pomocou zvukových vĺn. Jeho účinnosť dosahuje 80%, najmä pri kameňoch menších ako 2 centimetre v hornej a strednej časti obličiek, ktoré nie sú tvrdé. Na druhej strane sa neuprednostňuje pri veľkých kameňoch z dôvodu potreby anestézie u malých detí, nutnosti niekoľkých sedení a niekedy môžu drvené kamene spôsobiť obštrukciu pri nalievaní.

ZA AKÝCH PODMIENOK POTREBUJETE CHIRURGICKÚ LIEČBU?

Pri zistení obličkových kameňov u detí máme pacientov, ktorí potrebujú chirurgickú liečbu podľa lokalizácie a veľkosti kameňa. Najmä nie je možné liečiť kamene väčšie ako 2 cm kdekoľvek v obličkách liekmi a drvením kameňov. U týchto pacientov možno kamene liečiť s úspešnosťou viac ako 90 % uzavretými operáciami obličkových kameňov. Uzavreté operácie obličkových kameňov sa delia na dve časti ako perkutánna chirurgia a ureteroskopická chirurgia. Pri perkutánnej metóde sa kameň vidí pomocou kamier tak, že sa špeciálnou ihlou dostane do obličky z oblasti boku, pričom sa kameň úplne rozdrobí a laserovou metódou sa zmení na piesok a prášok. Okrem toho je možné z rovnakého miesta vybrať a odstrániť veľké diely. Pri metóde zvanej ureteroskopia je možné vstúpiť do tela úplne prirodzene, bez robenia akýchkoľvek rezov, jemnými nástrojmi cez močové cesty až k obličke, kde sa kamene rozdrvia laserovou metódou. Bolo by vhodné, aby sa detský urológ rozhodol, ktorá metóda by bola pre toho ktorého pacienta vhodnejšia. Komplikácie ako krvácanie do moču a infekcia močových ciest možno pozorovať u menej ako 10 % pacientov po operácii obličkových kameňov, ale v súčasnosti sú tieto komplikácie so skúsenosťami minimalizované. Pacienti po operácii zostávajú v nemocnici maximálne 2 dni a následne môžu byť prepustení domov. Väčšina pacientov sa môže vrátiť do svojich domovov do 24 hodín.

ČO BY SA TREBA ROBIŤ, ABY SA DEŤOM NEVRÁTILI OBLIČKOVÉ KAMENE?

U dieťaťa, ktoré raz stratilo kameň, dosahuje priemerné riziko tvorby kameňa do 5 rokov 50 %. Aby ste tomu predišli, mali by ste konzumovať veľa tekutín, vyhýbať sa nadmernému používaniu soli, nekonzumovať nadmerné množstvo bielkovín, jesť vyváženú stravu a pravidelne sa kontrolovať u lekára. Na druhej strane pitie nápojov s vysokým obsahom citrátov, ako je limonáda a pomarančový džús, znižuje riziko tvorby kameňov. Tieto odporúčania sú preventívne opatrenia, ktoré by sa mali prijať u všetkých pacientov bez ohľadu na príčinu ochorenia obličkových kameňov. Ohrození sú najmä ľudia s rodinnou anamnézou obličkových kameňov, preto by mali byť v tomto smere citlivejší. Na druhej strane, liečba charakteristík osoby môže byť usporiadaná v rôznych skupinách pacientov, ako je hyperoxalúria, cystínové kamene a kalciové kamene so známou príčinou kamennej choroby.

KONTAKTUJTE ODBORNÉHO NA DETSKÚ UROLÓGIU!

Vďaka tomu sa s rozvojom dnešných technológií a pribúdajúcimi skúsenosťami dajú vo veľkej miere liečiť kamene v močových cestách a obličkách u detí. Keďže príčina a charakteristika kamennej choroby bude u každého pacienta iná, bolo by vhodné konzultovať špecialistu na detskú urológiu, aby ste dosiahli čo najpresnejšiu liečbu.

Doc. DR. Selcuk SILAY

Posledné príspevky