Ženy s krvnou skupinou 0 pozor!

Vedci skúmajúci krvné skupiny liečených žien tvrdia, že ženy v skupine 0 môžu mať väčšie problémy s otehotnením.

Hovorí sa, že ženy s krvnou skupinou 0 majú menej vajíčok a nižšiu kvalitu vajíčok.

V štúdii, ktorú spoločne uskutočnili tímy z Yale University a Albert Einstein College of Medicine v New Yorku, bolo vyšetrených približne 560 žien s priemerným vekom 35 rokov.

Vo vzorkách krvi odobratých ženám bola kontrolovaná koncentrácia hormónu FSH, ktorý je považovaný za jedno z hlavných kritérií plodnosti.

Ženy s hladinou FSH nad 10 stupňov v krvi ťažšie otehotnejú.

Vysoké množstvo hormónu FSH naznačuje pokles počtu vajíčok.

Vedci tvrdia, že u žien s krvnou skupinou O je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že sa stretnú s vysokými hladinami hormónu FSH ako iné krvné skupiny.

Na druhej strane u žien s krvnou skupinou A bol hormón FSH pozorovaný ako výrazne nízky.

V štúdii, ktorej výsledky boli oznámené na lekárskej konferencii v meste Denver, sa však zdôraznilo, že plodnosť je založená na mnohých rôznych faktoroch a nemožno ju spájať len s krvnou skupinou.

Pozrite si výživové doplnky a ceny vyvinuté na reguláciu vášho zdravia!

Posledné príspevky